Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/27
Entreprenør WALAN MASKIN AS
Start 12.04.2021
Slutt 10.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kurlandsåsen 2
Søknad gjelder Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.02.2021
Tittel Extra Kurlandsåsen
Byggherre
Organisasjon: COOP ØST SA (orgnr.: 948432617)
Kontaktperson: Geir Johannessen (tlf.: 48060831)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Thomas Slette (tlf.: 47473553)