Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader på kommunale veier i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 18/120 hos saksbehandlende enhet Lørenskog kommune - Kommunalteknikk. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser