Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/43 Ødegårdsvei 46 Gravearbeid Ødegårds vei ISACHSEN ANLEGG AS 18.06.2019 01.08.2021
20/55 Åsheimveien Gravearbeid Åsheimveien AS REALBYGG 27.04.2020 01.08.2021
20/108 Anleggsområde Ødegård vei 56 Arbeidstillatelse Ødegårds vei OLE MARTIN ALMELI AS 02.07.2020 01.06.2022
20/124 Traftec - NRI Nedre Romerike generellt vedtak Arbeidstillatelse Fjellhamarveien VEIDRIFT AS 18.08.2020 15.08.2022
20/210 Forbredende arbeider Skårersletta-prosjektet Gravearbeid Gnr/Bnr: 102/435, Gnr/Bnr: 102/324, Skårersletta PEAB ANLEGG AS 10.12.2020 30.10.2022
20/219 Blåkollveien VA Gravearbeid Blåkollveien, Ringveien, Lørdagsrudveien LØRENSKOG KOMMUNE 01.01.2021 01.09.2021
20/221 1931 Sentergården - Fortau langs Ragnhilds vei Gravearbeid Ranghilds vei BRØDRENE DOKKEN AS 15.12.2020 01.09.2021
20/222 Disponering av kommunal grunn, Bjarne Haugens gate Arbeidstillatelse Bjarne Haugens gate JM NORGE AS 01.01.2021 01.09.2021
21/2 Arbeider del midt, Skårersletta Miljøgate Gravearbeid Gnr/Bnr: 102/5, Gnr/Bnr: 102/188 PEAB ANLEGG AS 11.01.2021 30.09.2021
21/8 Arbeider i Garhinggata, Skårersletta Miljøgate Gravearbeid Gnr/Bnr: 102/457 PEAB ANLEGG AS 13.01.2021 31.10.2022
21/14 Doktor Wendts gate Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 101/10 TKD AS 27.01.2021 31.08.2021
21/31 Laje-Elvia-Fjellhamar H3-riggplass-fornyelse Arbeidstillatelse Iduns vei SANCO HOLDING AS 03.06.2021 03.08.2021
21/33 Midlertidig avkjøring og diverse arb inntil vei Arbeidstillatelse Lysåsbakken RUNE ROMSDAL AS 17.03.2021 30.09.2021
21/37 Skårersletta del NORD Gravearbeid Løkenåsveien, Skårersletta PEAB ANLEGG AS 19.04.2021 31.12.2021
21/65 lysåsbakken graving garasjer Gravearbeid Lysåsbakken RUNE ROMSDAL AS 29.06.2021 01.09.2021
21/68 Vegoppmerking i Lørenskog kommune 2021 Arbeidstillatelse Fjellhamarveien EUROSTAR AS 27.04.2021 31.12.2021
21/74 Sikring ifm graving Arbeidstillatelse Sønnaveien WIIK MASKIN AS 04.05.2021 31.08.2021
21/87 Gravesøknad - Avkjøring Åsheimveien Gravearbeid Åsheimkroken AS REALBYGG 18.05.2021 30.08.2021
21/91 Fasadearbeid Arbeidstillatelse Kåre B. Werners gate VEIDRIFT AS 18.05.2021 27.08.2021
21/94 Midlertidig parkerings regulering Arbeidstillatelse LØRENSKOG KOMMUNE TEKNISK SEKTOR 26.05.2021 26.08.2021
21/102 Utskiftning av kloakkpumpe Gravearbeid Fridtjof Nansens vei NORDBY MASKIN AS 03.06.2021 31.07.2021
21/106 Sentergården Raghnildsvei 1 Gravearbeid Ragnhildsvei R/S ANLEGGSGARTNERSERVICE AS 09.07.2021 30.11.2021
21/108 Gamleveien 264, Lørenskog Gravearbeid Gamleveien NORDRE HØLAND MASKINSTASJON AS 07.06.2021 01.12.2021
21/111 Høyspent og lavspent Benterud skole Gravearbeid Tunveien NORDBY MASKIN AS 18.06.2021 23.08.2021
21/118 Grønlibekken Gravearbeid Steinbekkveien NCC NORGE AS 17.06.2021 31.12.2021
Viser 1 - 25 av 31 1 2 >