Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader på kommunale veier i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/108 Anleggsområde Ødegård vei 56 Arbeidstillatelse Ødegårds vei OLE MARTIN ALMELI AS 02.07.2020 01.06.2022
20/124 Traftec - NRI Nedre Romerike generellt vedtak Arbeidstillatelse Fjellhamarveien VEIDRIFT AS 18.08.2020 15.08.2022
20/210 Forbredende arbeider Skårersletta-prosjektet Gravearbeid Gnr/Bnr: 102/435, Gnr/Bnr: 102/324, Skårersletta PEAB ANLEGG AS 10.12.2020 30.10.2022
21/2 Arbeider del midt, Skårersletta Miljøgate Gravearbeid Gnr/Bnr: 102/188, Gnr/Bnr: 102/5 PEAB ANLEGG AS 11.01.2021 14.01.2022
21/8 Arbeider i Garhinggata, Skårersletta Miljøgate Gravearbeid Gnr/Bnr: 102/457 PEAB ANLEGG AS 13.01.2021 31.10.2022
21/37 Skårersletta del NORD Gravearbeid Skårersletta, Løkenåsveien PEAB ANLEGG AS 19.04.2021 31.12.2021
21/68 Vegoppmerking i Lørenskog kommune 2021 Arbeidstillatelse Fjellhamarveien EUROSTAR AS 27.04.2021 31.12.2021
21/74 Sikring ifm graving Arbeidstillatelse Sønnaveien WIIK MASKIN AS 04.05.2021 01.02.2022
21/106 Sentergården Raghnildsvei 1 Gravearbeid Ragnhildsvei R/S ANLEGGSGARTNERSERVICE AS 09.07.2021 31.12.2021
21/118 Grønlibekken Gravearbeid Steinbekkveien NCC NORGE AS 17.06.2021 31.12.2021
21/119 Riggplass - Grønlibekken Arbeidstillatelse NCC NORGE AS 17.06.2021 28.02.2022
21/143 Etablering av gangtunnel v/ Øvre Grønliveien Arbeidstillatelse Øvre Grønliveien AS REALBYGG 25.08.2021 31.12.2021
21/152 Mastebytte mast 005181 Gravearbeid Edvard Griegs vei ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 07.09.2021 20.01.2022
21/154 Masteskifte Skårerveien Gravearbeid Skårerveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 07.09.2021 20.01.2022
21/155 Tilbygg ved Grønliga barnehage- Øvre Grønliveien X Fredlyveien -Lørenskog Gravearbeid Fredlyveien, Øvre Grønliveien GJ ENTREPRENØR AS 13.08.2021 12.08.2022
21/157 Mastebytte 005757 Gravearbeid Oscar Borgs vei ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 07.09.2021 20.01.2022
21/158 Mastebytte mast 005163 Gravearbeid Halfdan Kjerulfs vei ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 07.09.2021 20.01.2022
21/163 Steinerud barnehage (ny barnehage) Ødegårds vei KV11700 Gravearbeid Ødegårds vei GJ ENTREPRENØR AS 14.09.2021 30.06.2022
21/170 Mastebytte Mast 005392 Gravearbeid Kirkerudveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 10.09.2021 09.12.2021
21/172 Mastebytte Mast 000135-000405 Gravearbeid Østaveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 10.09.2021 20.01.2022
21/175 Peab asfalt generell arbeidstillatelse Arbeidstillatelse Fjellhamarveien PEAB ASFALT NORGE AS 06.09.2021 23.06.2024
21/181 Mastebytte Mast 000988-000989 Gravearbeid Ørneveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 15.09.2021 20.01.2022
21/185 Skilting i Skårersletta mellom Skårerfaret-Swixgata Arbeidstillatelse Skårersletta PEAB ANLEGG AS 14.09.2021 31.12.2021
21/188 Østlifaret + gang - og sykkelsti langs Gamleveien Gravearbeid Gamleveien g- og ssti, Østlifaret TOM HVAAL AS 17.11.2021 17.12.2021
21/195 Ekerudkroken 19 Gravearbeid Ekerudkroken, Gnr/Bnr: 97/119 BK-ANLEGG AS 23.09.2021 13.12.2021
Viser 1 - 25 av 72 1 2 3 >