Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18283
Registrert 07.08.2019
Firma Telenor Norge AS
Start 29.08.2019
Slutt 31.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Daniel Styffe
Kontakt telefon 46879794
Arbeidets art Fiberfremføring til Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten VM2060 for Telenor. Eksisterende rørtraséer i området blotlegges via trekkehull, ny grøft videre i grøntområde frem til fjell, kryssing av vei og oppsetting av skap i hjørne av bygg.