Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19462
Registrert 14.11.2019
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 01.04.2020
Slutt 15.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Glenn Egge
Kontakt telefon 91818821
Arbeidets art Hafslund Nett ønsker blant annet skifte ut og erstatte 3 stk eksisterende nettstasjoner og legge om eldre høyspent linjer til jordkabel. Bakgrunnen for dette arbeidet er at eksisterende høyspentlinje og transformatorer (noen i mast) er av eldre dato, som medfører økt risiko for strømutfall for tilknyttede kunder. Vi ser derfor på muligheten å få lagt disse i bakken. Det blir ca 3,2 km med ny trase hvor vi legger ned nye 11kV kabler (beregnet for 24 kV). Vi skal skifte ut nettstasjon L0006 som er av eldre dato. Vi skal samtidig bygge om 2 stk mastearrangement, L0066 og L0068, til frittstående kiosk. Nettstasjonene vil ha Areal: ca. 5 m2. Spenning: 11 kV. Byggeforbudsbeltet: 5 meter.