Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19922
Registrert 14.01.2020
Firma Geomatikk AS
Start 29.01.2020
Slutt 30.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tove Engen
Kontakt telefon 91509146
Arbeidets art Opparbeidelse av Garchinggata