Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader på kommunale veier i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23156
Registrert 16.10.2020
Firma Lørenskog kommune
Start 01.05.2021
Slutt 28.02.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Christine Uhlen
Kontakt telefon 46842458
Arbeidets art Åpning av bekketrase og rehabilitering av VA-anlegg.