Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader på kommunale veier i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23817
Registrert 28.12.2020
Firma Peab Anlegg AS
Start 28.01.2021
Slutt 31.07.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sigmund Jordbakke
Kontakt telefon 93280401
Arbeidets art Peab Anlegg skal utføre omfattende arbeider i Skårersletta med tilhørende sideveier ifm. utbyggingen av Skårersletta Miljøgate. Arbeidet er allerede koordinert/varslet kabeletater med infrastruktur innenfor arbeidsområdet. Arbeidet omfatter oppgradering av VA, etablering av gatevarme, avfallsssug med mer. Gata skal endres til en gate tilrettelagt for myke trafikanter. Vei snevres inn, mens areal for myke trafikanter økes. Det skal utføres omfattende asfaltering og andre overfaltearbeider.