Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25065
Registrert 26.04.2021
Firma Akershus Energi Varme AS
Start 18.05.2021
Slutt 16.08.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Mari Elise Hareide
Kontakt telefon 46798076
Arbeidets art Legging av fjernvarmerør fra Benterud skole til prosjektet Furutoppen