Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader på kommunale veier i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26107
Registrert 19.07.2021
Firma Fortum Fiber AS
Start 20.08.2021
Slutt 27.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Magnus Teie Færgestad
Kontakt telefon 90123860
Arbeidets art Graving av 3x40 DL rør fra Gamleveien 2 - Gamleveien 29. Fibergrøft etableres i grøntareal der det er mulig.