Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader på kommunale veier i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/124 Traftec - NRI Nedre Romerike generellt vedtak Arbeidstillatelse Fjellhamarveien VEIDRIFT AS 18.08.2020 13.09.2024
21/175 Peab asfalt generell arbeidstillatelse Arbeidstillatelse Fjellhamarveien PEAB ASFALT NORGE AS 06.09.2021 23.06.2024
23/35 Midlertidig avkjørsel fra Garchinggata Arbeidstillatelse N P BYGG AS 22.03.2023 31.12.2024
23/68 Utbygging av A-hus Arbeidstillatelse Täby vei MARTHINSEN & DUVHOLT AS 12.06.2023 06.06.2025
23/78 Garchinggata, Lørenskog, AF Gruppen AS Arbeidstillatelse Skårersletta AF GRUPPEN NORGE AS 25.09.2023 01.01.2025
23/102 Rådmann Paulsensgate Gravearbeid Skårertråkket X ANLEGG AS 11.09.2023 01.03.2024
23/107 Ungdommsklubb Kurlan Gravearbeid Kurlandsveien A. FURULUND ENTREPRENØR AS 26.09.2023 31.05.2024
23/110 ElviaAS_Østgløttveien9_Fjellhamar-KGrav32889 Gravearbeid Østagløttveien SANCO HOLDING AS 16.10.2023 31.05.2024
23/116 Fjellhamarbekken- Kryssing Gravearbeid Kloppaveien UDNES UTEMILJØ AS 29.09.2023 29.02.2024
23/120 Inn/utkjørsel Rolvsrud idrettspark Arbeidstillatelse Idrettsgata AF EIENDOM AS 05.10.2023 31.01.2025
23/146 oppgraving av skjøtehull for fiberfremføring Gravearbeid Astrids vei BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 11.12.2023 01.05.2024
24/2 10098 007 40994 Task 201 Gravearbeid Sønnaveien RAMUDDEN NORGE AS 22.01.2024 29.02.2024
24/3 341 Rolvsrud Arena - mottakshull Gravearbeid Ragnhilds vei KAARE MORTENSEN OSLO/AKERSHUS AS 17.01.2024 05.04.2024
24/4 Gangtbru over RV159 Arbeidstillatelse Sykehusveien VEISIKRING AS 29.01.2024 29.02.2024
24/5 Skårersletta - Arbeider i kum ved Skårersletta 60 Arbeidstillatelse Skårersletta PEAB ANLEGG AS 31.01.2024 29.02.2024
24/8 Rådmann Paulsens gate gangcontainer Arbeidstillatelse X ANLEGG AS 01.02.2024 02.12.2024
24/9 Kabelfeil Sandbekkfaret Gravearbeid Gnr/Bnr: 202/90, Gnr/Bnr: 83/117, Sandbekkfaret, Gnr/Bnr: 202/87, Hogstveien KIM STEINSHOLT AS 12.02.2024 01.03.2024
24/10 Hagasvingen 15 -17 Gravearbeid Hagasvingen ASKIM ENTREPRENØR AS 19.02.2024 30.03.2024
24/11 Kabelfeil Løkenåsringen 14-15 Gravearbeid Løkenåsringen INFRATEK NORGE AS 14.02.2024 29.02.2024
24/12 Skårersletta 63-67, Lørenskog GT Gravearbeid Skårersletta STØ ENTREPRENØR AS 12.02.2024 30.08.2025
24/13 Kabelfeil Lavspent Østagløttveien 14 Gravearbeid Østagløttveien INFRATEK NORGE AS 13.02.2024 29.02.2024