Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader på kommunale veier i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/239 Mast 005193 Gravearbeid Rikard Nordraaks vei ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 22.10.2021 20.01.2022
21/240 Mast 005375 Gravearbeid Nordahl Griegs vei ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 22.10.2021 20.01.2022
21/241 Mast 006088 Gravearbeid Håkons vei ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 22.10.2021 20.01.2022
21/242 Mast 006364 Gravearbeid Hovelsrudveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 22.10.2021 20.01.2022
21/243 Mast 006529 Gravearbeid Snorres vei ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 22.10.2021 20.01.2022
21/245 Mast 007313 Gravearbeid Fredlyveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 22.10.2021 20.01.2022
21/246 Silkeføret Gravearbeid Ødegårds vei OLE MARTIN ALMELI AS 22.10.2021 22.12.2021
21/252 Mast 284467 Gravearbeid Sloraveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 25.10.2021 20.01.2022
21/253 Mast 000102 Gravearbeid Østaveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 25.10.2021 20.01.2022
21/254 Mast 000262 Gravearbeid Vestaveien ANLEGG & INFRASTRUKTUR AS 25.10.2021 20.01.2022
21/255 Tuneveien - Hovedplan Arbeidstillatelse Håkanes Maskin A/S 25.10.2021 31.12.2022
21/258 Skårersletta - Stengning av Sigurds vei Arbeidstillatelse Sigurdsvei PEAB ANLEGG AS 01.11.2021 31.07.2022
21/263 Vi skal sette ned ny trekkekum på eks rør trase Gravearbeid Skogveien, Skårerveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 15.11.2021 15.12.2021
21/264 oppgraving av skjøtehull for fiberfremføring Gravearbeid Skogveien, Skårerveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 15.11.2021 15.12.2021
21/266 Beskjæring langs veier Arbeidstillatelse kjennveien, Rådmann paulsens gate, Søster Mathildes gate UDNES UTEMILJØ AS 22.11.2021 28.02.2022
21/267 Generell arbeidsvarsling: Oppmåling og tilstand av kommunale veier Arbeidstillatelse Diverse kommunale veier SWECO ASSET MANAGEMENT TECHNOLOGIES AS 16.11.2021 23.12.2021
21/269 40168 Haneborg Alle 50-52 Gravearbeid Haneborg alle TOM HVAAL AS 29.11.2021 10.12.2021
21/270 Ny søknad -Steinerud barnehag-Ødegårds vei KV11700 Arbeidstillatelse Ødegårds vei GJ ENTREPRENØR AS 15.11.2021 26.08.2022
21/271 Skilting i Ødegårds vei. Midlertidig avkjørsel. Arbeidstillatelse Ødegårds vei OLE MARTIN ALMELI AS 18.11.2021 01.07.2022
21/274 Tunveien 3D - Plugging av VA Gravearbeid Tunveien Håkanes Maskin A/S 01.12.2021 10.12.2021
21/276 Kryssing av Åsveien med kabelgrøft Gravearbeid Åsveien TN MASKIN OG TRANSPORT AS 01.12.2021 10.12.2021
21/279 Generell tillatelse, Lørenskog Arbeidstillatelse AKROBAT TREFELLING, GRAVING OG TRANSPORT DØNNESSEN 07.12.2021 31.12.2021
Viser 51 - 72 av 72 < 1 2 3