Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/135
Entreprenør BLAKKESTAD ANDERSEN ANLEGG AS
Start 02.01.2019
Slutt 07.11.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Elveveien 24 -28C
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.12.2018
Tittel Elveveien 26, Gangvei
Byggherre
Organisasjon: SOLID ENTREPRENØR AS (orgnr.: 977265525)
Kontaktperson: Klaus Trøbråten (tlf.: 97960453)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Snorre Halvorsen (tlf.: 47508067)