Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader på kommunale veier i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/219
Entreprenør LØRENSKOG KOMMUNE
Start 01.01.2021
Slutt 27.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lørdagsrudveien 20 -24
Blåkollveien 1 -11
Ringveien 1C -4A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.12.2020
Tittel Blåkollveien VA
Byggherre
Organisasjon: LØRENSKOG KOMMUNE (orgnr.: 842566142)
Kontaktperson: Kristin Thorjussen Eger (tlf.: 90663145)
Stedsansvarlig
Bjare Wangen (tlf.: 99425701)
Ansvarshavende
Jørgen Hellesjø (tlf.: 45288307)