Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/13
Entreprenør BRØDRENE DOKKEN AS
Start 03.02.2021
Slutt 05.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kåre B. Werners gate 2 -111
Søknad gjelder El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 01.02.2021
Tittel Ny høyspent trase og opparbeidelse av fortau i Kåre B Werners gt
Byggherre
Kontaktperson: Roar Viken (tlf.: 41651965)
Stedsansvarlig
Steffen Bergheim Dokken (tlf.: 41651965)
Ansvarshavende
Steffen Bergheim Dokken (tlf.: 41651965)