Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/35
Entreprenør BRØDRENE DOKKEN AS
Start 22.03.2021
Slutt 14.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tunveien 10 -12
Søknad gjelder Overvannsledning, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.03.2021
Tittel Opparbeidelse av OV-system og fortau etter Tunveien
Byggherre
Organisasjon: TUNVEIEN EIENDOM AS (orgnr.: 916321007)
Kontaktperson: (tlf.: 41651965)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Lasse Breivik (tlf.: 97527381)