Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/36
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 05.04.2021
Slutt 30.07.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 200/65
Skogblomstveien 1 -2
Ødegårds vei 53 -61
Søknad gjelder Overvannsledning, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.03.2021
Tittel Ny turvei Lørenskog stasjonsby
Byggherre
Organisasjon: SELVAAG BOLIG LØRENSKOG AS (orgnr.: 996645355)
Kontaktperson: Geir Håvard Liengen (tlf.: 99233539)
Stedsansvarlig
Øyvind Carpenter Evensen (tlf.: 97575445)
Ansvarshavende
Eirik Eng Stenbakken (tlf.: 41327818)