Gravesøknader i Lørenskog kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Lørenskog kommune

Graving i Lørenskog kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader på kommunale veier i Lørenskog kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her.

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/171
Entreprenør NCC NORGE AS
Start 12.12.2022
Slutt 31.01.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Steinbekkveien 12A -29
Døleveien 2B -2B
Heimdalsveien 1A -24
Fridtjof Nansens vei 68A -70B
Gimleveien 27 -37
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.12.2022
Tittel Steinbekkveien/Heimdalsveien - Istandsetting
Byggherre
Organisasjon: LØRENSKOG KOMMUNE (orgnr.: 842566142)
Kontaktperson: Christine Uhlen (tlf.: 46842458)
Stedsansvarlig
Helene Gravdahl (tlf.: 98479612)
Ansvarshavende
Svein Nilsplass (tlf.: 917 17 046)